Meld. St. 7 (2014–2015)

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024

Dagens forskning og høyere utdanning legger mye av grunnlaget for velferd og verdiskaping i fremtiden. Forsking og høyre utdanning er langsiktige aktiviteter, som krever at politikken er forutsigbar og langsiktig. Regjeringen har derfor lagt frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning, som staker ut kursen for politikken fram til år 2024.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget