Prop. 1 S (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015
Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget