Prop. 1 S (2014–2015)

For budsjettåret 2015 under Olje- og energidepartementet Utgiftskapitler: 1800–1840, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800–4840, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2013

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget