Statsbudsjettet 2015

Statsbudsjettet logo (FIN/Linda Astor) 


RNB: Revidert nasjonalbudsjett 2015

Revidert nasjonalbudsjett 2015 lagt frem tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.45.

Pressemelding:

 • Norges første dyrepolitiprosjekt
  Regjeringen foreslår å bevilge tre millioner kroner til oppstart av et samarbeidsprosjektet mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet for å styrke arbeidet mot dyrevelferdskriminalitet.
   __________________________________________________________   

Statsbudsjettet 2015

Lagt frem tirsdag 8. oktober 2014.

 • Set av 10 millionar kroner meir til skogsvegar
 • Antibiotikaresistente bakteriar - utvidar erstatningsordninga
 • Styrkjer Mattilsynet med 29 millionar kroner
 • Erstatningar etter naturskadar - 10 millionar kroner til nytt IKT-system
   

Pressemelding:

 • Skogsvegar og antibiotikaresistente bakteriar
  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug set i statsbudsjettet for 2015 av meir pengar til skogsvegar og til tiltak mot antibiotikaresistente bakteriar. – Mangelen på skogsvegar er den store flaskehalsen for å få ein betre bruk av skogane våre, seier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Budsjettdokumenter: