Prop. 68 S (2014-2015)

Reindriftsavtalen 2015/2016, og endringer i statsbudsjettet 2015 m.m.

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten er den 17. februar enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2015 – 30.06.2016. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 113,0 mill. kroner. Dette er en økning på 1,5 mill. kroner i forhold til inneværende reindriftsavtale. Hovedmålet med  reindriftsavtalen for 2015/2016 er å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell markedsorientert næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget