Statsbudsjettet 2014

RNB: Revidert nasjonalbudsjett 2014

Revidert nasjonalbudsjett 2014 lagt frem onsdag 14. mai 2014 kl. 10.45 

Pressemelding:

  • Etterbevilger til Statens naturskadeordning
    Store erstatningsutbetalinger etter de siste års naturskader gjør det nødvendig å øke bevilgningen til Statens naturskadeordning. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 31 millioner kroner.
  • Erstatninger ved avlingsskader
    I 2013 var det betydelig større avlingsskader i jordbruket enn ved et normalår. Det var også betydelige overvintringsskader på eng over store deler av landet.

__________________________________________________________

Solberg-regjeringens endringer til budsjettet for 2014 - Tilleggsproposisjon nr. 1

Tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2014 ble lagt frem fredag 8. november 2013 kl. 10.00.

Pressemelding:

  • Meir til skogvegar og innovasjon 
    I sitt forslag til budsjett for 2014 løyver Høgre- FRP regjeringa meir pengar til bygging av skogsvegar, og foreslår ei ny ordning som skal hjelpe fram gründarane innan landbruks- og matsektoren.

Dokumenter:

_______________________________________________________________________________

 

Statsbudsjettet for 2014 - Stoltenberg IIs forslag til statbudsjett for 2014

Statsbudsjettet ble lagt frem mandag 14. oktober kl. 10.00.