Statsbudsjettet 2013

 Mer og bedre landbruk for pengene
 

  • Et importvern som fungerer 
  • Økte rammer for forskning og kunnskapsformidling  
  • Styrket innsats i skogbruket 
  • Fortsatt sterk satsing på trygg mat  
  • Arbeidet med å følge opp landbruks- og matmeldingen er i gang