Kommunikasjonssjef Ottar Løvik

Kommunikasjonssjef Ottar Løvik

E-post: ottar.lovik@lmd.dep.no
Telefon: (+47) 22 24 91 05
Mobil: (+47) 481 40 477