Kontakt Landbruks- og matdepartementet

Her finner du adresser og telefonnummer og annen kontaktinformasjon til Landbruks- og matdepartementet.

Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6), Oslo

Postadresse:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Org.no.: 972 417 874

E-post: postmottak@lmd.dep.no

Telefon:
Sentralbord +47 22 24 92 50
Regjeringskvartalet sentralbord +47 22 24 90 90

Sentralarkivet:
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telefon: +47 22 24 91 99

Pressevakt
E-post: LMD-pressevakt@lmd.dep.no
Telefon: +47 22 24 91 40

Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å besvare henvendelser samme dag, men i enkelte tilfeller vil det ta lengre tid.

Vi forsikrer deg om at din henvendelse er registret og blir håndtert fortløpende. 
Pressekontakter

Ansatte i LMD: Depkatalog

E-post til ansatte:
fornavn1-fornavn2.etternavn@lmd.dep.no

I E-postadresser blir æ ø å til a o a

Webredaksjonen