Kontakt Landbruks- og matdepartementet

Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6), Oslo

Postadresse:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Org.no.: 972 417 874

E-postLandbruks- og matdepartementet

Telefon:
Sentralbord (+47) 22 24 92 50
Regjeringskvartalet sentralbord (+47) 22 24 90 90

Faks: 22 24 95 59

Sentralarkivet (henvendelse om fagsaker):
E-post: [email protected]
Telefon: (+47) 22 24 91 99

Pressevakt
E-post: [email protected]
Telefon: (+47) 22 24 91 40 

Vi har større pågang en normalt pga utbruddet av koronaviruset. Det kombinert med beredskapsarbeid fører til en noe redusert kapasitet med å håndtere mediehenvendelser. 

Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å besvare henvendelser samme dag, men i enkelte tilfeller vil det ta lengre tid.

Vi forsikrer deg om at din henvendelse er registret og blir håndtert fortløpende. 
Pressekontakter

Ansatte i LMD: Depkatalog

E-post til ansatte:
[email protected]

I E-postadresser blir æ ø å til a o a

Webredaksjonen