Organisering og leiing i Landbruks- og matdepartementet

I Landbruks- og matdepartementet er det tilsett om lag 150 personar fordelte på tre fagavdelingar, ei forsknings- og administrasjonsavdeling og ei kommunikasjonseining.

Til toppen