Om Landbruks- og matdepartementet

I Landbruks- og matdepartementet er det tilsett om lag 140 personar fordelte på fire fagavdelingar og ei kommunikasjonseining.