Organisering og leiing i Landbruks- og matdepartementet

I Landbruks- og matdepartementet er det tilsett om lag 150 personar fordelte på fire fagavdelingar, ei administrasjons- og økonomiavdeling og ei kommunikasjonseining.