Statskog SF

Statskog er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Som forvalter av en femtedel av Norge, skal Statskog SF sikre fellesskapets verdier.

Statskog SF er organisert som statsforetak etter lov om statsforetak (lovdata.no) av 30. august 1991.

Statsforetaksformen er valgt fordi Statskog skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper, men er samtidig pålagt å løse andre samfunnsmessige og sektorpolitiske målsettinger på oppdrag fra eier.

Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av Landbruks- og matministeren.

Instrukser, tildelingsbrev og årsrapporter

Instrukser, tildelingsbrev og årsrapporter for tilknyttede virksomheter er tilgjengelig på denne siden.

 

Nettside: http://www.statskog.no/