Ledige stillinger

Landbruks- og matdepartementet har et godt og uformelt arbeidsmiljø preget av engasjement og høy kompetanse. Vi har faste faglige og sosiale sammenkomster og en egen revygruppe.
Lyssjakt.
Foto: Torbjørn Tandberg

Vi trenger deg som:

  • har relevant utdanning
  • deler kunnskapen din med andre for å skape best mulige resultater
  • har interesse for samfunnsspørsmål og politiske prosesser
  • liker å bidra til det sosiale miljøet

Når du skal søke jobb i Landbruks- og matdepartementet, må du sende søknaden elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.no. Her kan du på en enkel måte registrere din CV, skrive søknad og legge ved elektroniske attester og vitnemål.

Hvis siden er tom under, er det for tiden ingen ledige stillinger i Landbruks- og matdepartementet. 

Rådgiver/seniorrådgiver

Vi har en stilling ledig innenfor seksjonens ansvarsområde med oppgaver knyttet til vurdering av saker innen plan og miljø, blant annet etter plan- og bygningsloven. Det vil også være oppgaver knyttet til videreutvikling av styringsdialogen med regional stat og kontakt med fylkeskommunene. Det vil være nært samarbeid med andre avdelinger i departementet og kontakt med andre departementer. ...

Søknadsfrist: 13. desember 2020

Vi søker dyktig og erfaren medarbeider til skogseksjonen

Seksjon for skogpolitikk har ansvar for politikkutforming og virkemiddelbruk knyttet til bærekraftig forvaltning av skog, ansvar for høstbare arter og jaktutøvelse, samt økt verdiskapning fra skog og utmark. Seksjonen har også ansvar for nærings- og miljøtiltak i skogbruket, tiltak for økt trebruk, bioenergi og internasjonale skogpolitiske spørsmål. Medarbeideren som rekrutteres inn i stillingen må regne med å kunne jobbe med varierte oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde. Seksjonen har ...

Søknadsfrist: 9. desember 2020

LMD søker veterinær til ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver

Stillingen er lagt til seksjon for dyrehelse, plantehelse og zoonoser. Seksjonen har ansvar for forvaltning og utforming av regelverk knyttet til dyrehelse, plantehelse og zoonoser. Videre arbeider seksjonen med regelverk knyttet til dyrehelsepersonell, beredskap, grensekontroll, legemidler til dyr og biprodukter. Stillingens hovedfunksjon er lagt til regelverksområdene dyrehelse, zooonser, antibiotikaresistens, veterinære legemidler og beredskap og internasjonalt arbeid. ...

Søknadsfrist: 2. desember 2020