Ledige stillinger

Landbruks- og matdepartementet har et godt og uformelt arbeidsmiljø preget av engasjement og høy kompetanse. Vi har faste faglige og sosiale sammenkomster og en egen revygruppe.
Lyssjakt.
Foto: Torbjørn Tandberg

Vi trenger deg som:

  • har relevant utdanning
  • deler kunnskapen din med andre for å skape best mulige resultater
  • har interesse for samfunnsspørsmål og politiske prosesser
  • liker å bidra til det sosiale miljøet

Når du skal søke jobb i Landbruks- og matdepartementet, må du sende søknaden elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.no. Her kan du på en enkel måte registrere din CV, skrive søknad og legge ved elektroniske attester og vitnemål.

Hvis siden er tom under, er det for tiden ingen ledige stillinger i Landbruks- og matdepartementet. 

Vi søker etter førstekonsulent \ rådgiver i seksjon reindrift.

Landbruks- og matdepartementets ansvarsområde inkluderer matpolitikk, jordbruk, skogbruk, reindrift, husdyrhold, ressursvern og utvikling av nye landbruksbaserte næringer. Departementet er en viktig premissleverandør når det gjelder forbrukerspørsmål og spørsmål om miljø, arealplanlegging og kulturvern. Departementet driver kontroll og tilsyn med underliggende virksomheter innenfor forvaltning og forsking, blant annet Statens landbruksforvaltning og Mattilsynet, og er eier av Statskog ...

Søknadsfrist: 10. oktober 2021