Ledige stillinger

Landbruks- og matdepartementet har et godt og uformelt arbeidsmiljø preget av engasjement og høy kompetanse. Vi har faste faglige og sosiale sammenkomster og en egen revygruppe.
Lyssjakt.
Foto: Torbjørn Tandberg

Vi trenger deg som:

  • har relevant utdanning
  • deler kunnskapen din med andre for å skape best mulige resultater
  • har interesse for samfunnsspørsmål og politiske prosesser
  • liker å bidra til det sosiale miljøet

Når du skal søke jobb i Landbruks- og matdepartementet, må du sende søknaden elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.no. Her kan du på en enkel måte registrere din CV, skrive søknad og legge ved elektroniske attester og vitnemål.

Hvis siden er tom under, er det for tiden ingen ledige stillinger i Landbruks- og matdepartementet. 

Seniorrådgjevar/rådgjevar (jurist)

Seksjon for reindrift søkjer etter en ny fast seniorrådgjevar/rådgjevar   Arbeidsoppgåver: Handsaming av enkeltsaker etter reindriftslova, og klager i tilskotssaker, samt øvrige saker knytt til reindriftspolitikken. Bistå i seksjonens arbeid med reindriftspolitiske problemstillingar generelt og medverknad til sekretariatsoppgåver i samband med ...

Søknadsfrist: 26. september 2017

Seniorrådgiver

I seksjon for næringsutvikling og miljøtiltak er det ledig midlertidig stilling (2 år) som seniorrådgiver med mulighet for fast tilsetting. De viktigste arbeidsoppgavene vil være: Bidra faglig og strategisk til klimaarbeidet på jordbruksområdet internt i departementet og mot eksterne samarbeidspartnere Delta i relevante internasjonale prosesser der klimaspørsmål blir diskutert Bidra til politikkutvikling, kunnskapsutvikling og utforming av ...

Søknadsfrist: 24. september 2017

Seniorrådgiver

I seksjon skogpolitikk er det behov for å styrke innsatsen på klimaområdet med en fast stilling som seniorrådgiver. Arbeidet vil i stor grad være et teamarbeid sammen med saksbehandlerne i departementet på dette området. De viktigste arbeidsoppgavene vil være å: Følge det internasjonale klimaarbeidet og hente inn informasjon om andre lands klimapolitikk og klimatilpasninger. ...

Søknadsfrist: 24. september 2017