Norges forskningsråd/Noregs forskingsråd

Forskingsrådet er eit nasjonalt forskingsstrategisk og forskingsfinansierande organ. Det er den viktigaste forskingspolitiske rådgjevaren til regjeringa, departementa og andre sentrale institusjonar og miljø knytt til forsking og utvikling (FoU).

Forskingsrådet skal fremme strategiske grep for bygge ut nye forskingsfelt, utvikle høgre kvalitet og setje i verk nye satsingar for å møte samfunnsutfordringar.

Instruksar, tildelingsbrev og årsrapportar

Instruksar, tildelingsbrev og årsrapportar for underliggande verksemder er tilgjengelig på denne sida.

Nettside: http://www.forskningsradet.no/