Landbruks- og matdepartementet

Tilskuddsordninger fra Landbruks- og matdepartementet

Informasjon om departementets tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Informasjon om de ulike tilskuddsmidlene publiseres fortløpende så snart de er klare. 

Tilskuddsordninger i 2024

Utlyste tilskuddsmidler fra Landbruks- og matdepartementet 
Tilskuddsordning Søknadsfrist

1. juni 2023

Andre tilskuddsordninger