Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner fra Landbruks- og matdepartementet

Informasjon om departementets tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner, med oversikt over søknadsfrister, formål, målgrupper, tildelingskriterier og krav til søker.

Informasjon om de ulike tilskuddsmidlene publiseres fortløpende så snart de er klare. 

Utlyste tilskuddsmidler fra Landbruks- og matdepartementet

Tilskuddsordning Forvaltet av Budsjettpost Søknadsfrist

Støtte til organisasjonar


Regelverk for ordningen

Tidligere: 
Tildelinger i 2018
Tildelinger i 2017
Tildelinger i 2016
Tildelinger i 2015
Tildelinger i 2014

Landbruks- og matdepartementet Kap. 1138
post 70           

 5. mars 2019

Utviklingstiltak innen økologisk landbruk
Regelverk og mer informasjon hos Landbruksdirektoratet
Landbruks-direktoratet Kap. 1150
post 50.11     
Se Landbruks-direktoratet 
Klima- og miljøprogrammet  
Regelverk og mer informasjon hos Landbruksdirektoratet
Landbruks-direktoratet Kap. 1150
post 50.11     
Se Landbruks-direktoratet
Kompetanse-utviklingsprogrammet i landbruket (KIL)
Regelverk og mer informasjon hos Matmerk
 Matmerk Kap. 1150
post 50.11     
Se
Matmerk
Tilskudd til avlsorganisasjoner
Regelverk og mer informasjon hos Landbruksdirektoratet
Landbruks-direktoratet Kap. 1150
post 77.11     
Se Landbruks-direktoratet
Til toppen