Norsk institutt for bioøkonomi - NIBIO

NIBIOs hovedområder er landbruk, mat, klima og miljø. FoU-virksomheten skal gi rom for faglig aktivitet i hele verdikjeden fra forskning og forvaltning til innovasjon og rådgivning.

NIBIO skal, gjennom å utløse faglige synergier etter sammenslåingen, være det nasjonalt ledende forskningsinstituttet for utvikling av kunnskap om bioøkonomi. NIBIO skal bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, samfunnsutvikling, innovasjon og verdiskaping innenfor landbruk, miljø og biobaserte næringer. 

Instrukser, tildelingsbrev og årsrapporter

Instrukser, tildelingsbrev og årsrapporter for tilknyttede virksomheter er tilgjengelig på denne siden.

Nettside: http://www.nibio.no/