Kommunikasjonsenheten (KOM)

Enheten har ansvar for Landbruks- og matdepartementet sin informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet. Kommunikasjonsenheten har ansvar for pressekontakt og analysevirksomhet. Kommunikasjonsenheten arbeider òg med publisering på Regjeringen.no og rådgiving for den politiske og administrative ledelsen av departementet.