Stiftelsen Norsk Mat

Stiftelsen Norsk Mat er en uavhengig stiftelse som som skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon.

Stiftelsen Norsk Mat har ansvaret for Kvalitetssystemet i Landbruket, NYT NORGE, Spesialitetsmerket, Inn på Tunet og Markedstjenester. 

Stiftelsen Norsk Mat ledes av et styre sammensatt av representanter fra hele verdikjeden, fra produsenter til dagligvarehandel.

Instrukser, tildelingsbrev og årsrapporter

Instrukser, tildelingsbrev og årsrapporter for tilknyttede virksomheter er tilgjengelig på denne siden.

Nettside: https://stiftelsennorskmat.no/