Matmerk

Matmerk er en uavhengig stiftelse som som skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon.

Matmerk har ansvaret for Kvalitetssystemet i Landbruket, NYT NORGE, Spesialitetsmerket, Inn på Tunet og Markedstjenester. 

Matmerk ledes av et styre sammensatt av representanter fra hele verdikjeden, fra produsenter til dagligvarehandel.

Instrukser, tildelingsbrev og årsrapporter

Instrukser, tildelingsbrev og årsrapporter for tilknyttede virksomheter er tilgjengelig på denne siden.

Nettside: http://www.matmerk.no/