Innovasjon Norge/Innovasjon Noreg

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Nærings- og fiskeridepartementet er hovedeier med 51 prosent, og fylkeskommunene eier 49 prosent. Innovasjon Norge forvalter i tillegg midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Utenriksdepartementet og fylkesmennene.

Instrukser, tildelingsbrev og årsrapporter

Instrukser, tildelingsbrev og årsrapporter for tilknyttede virksomheter er tilgjengelig på denne siden.

Nettside: http://www.innovasjonnorge.no/