Statsbudsjettet 2015

Statsbudsjettet for 2015 ble lagt fram onsdag 8. oktober kl. 10.00.

Regjeringen la fram forslaget til statsbudsjett for 2015 onsdag 8. oktober. Her finner du Utenriksdepartementets budsjettdokumenter og pressemeldinger om hovedprioriteringer fra departementets fagområde.

Budsjettdokumenter

Pressemeldinger fra Utenriksdepartementet