Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

290 millioner mer til næringsutvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Handel og privat næringsliv er en betingelse for å skape vekst og varig endring i utviklingsland. Økonomisk vekst og frihandel er den mest effektive veien til utvikling. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til næringsutvikling med 290 millioner kroner til i overkant av 1,7 milliarder kroner. 250 millioner av økningen går gjennom Norfund.

Handel og privat næringsliv er en betingelse for å skape vekst og varig endring i utviklingsland. Økonomisk vekst og frihandel er den mest effektive veien til utvikling. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til næringsutvikling med 290 millioner kroner til i overkant av 1,7 milliarder kroner. 250 millioner av økningen går gjennom Norfund. 

- Privat sektor skaper arbeidsplasser, genererer skatteinntekter og velferd. Ni av ti arbeidsplasser i fattige land er i private bedrifter. Det er også der de fleste av fremtidens jobber må komme. Likevel er privat sektor blitt undervurdert som kraft i utviklingspolitikken. Dette vil vi snu på. Privat næringsliv må bli en enda sterkere motor i kampen mot fattigdom, sier utenriksminister Børge Brende. 

Regjeringen foreslår en kapitalpåfylling til Norfund (statlig investeringsfond) i 2015 på i underkant av 1,5 milliarder kroner (hvorav 370 millioner kroner i tapsavsetning). Dette er en økning på 250 millioner kroner i forhold til 2014. Tildelingen skal primært benyttes til investeringer innen fornybar energi. Landbruk skal også gis prioritet. Geografisk vektlegges investeringer i Afrika sør for Sahara og de minst utviklede landene. 

Lønnsomhet og bærekraft

Norfund kombinerer hensynet til lønnsomhet med det overordnede målet om å fremme bærekraftig utvikling. Fondet skaper arbeidsplasser, inntekter, produkter og tjenester. Norfund har en gjennomsnittlig avkastning på ti prosent på sine investeringer, til tross for at det opererer i noen av verdens vanskeligste markeder. Gjennom å øke kapitalen til Norfund bruker vi bistandsmidler smart til å investere raskt i lønnsomme prosjekter og etablerer gode og trygge arbeidsplasser, og et næringsliv som skaper utvikling i fattige land. 

Bevilgningene til næringsutvikling øker til sammen med 290 millioner kroner. I tillegg til de 250 millionene til Norfund, kommer det en økt bevilgning til næringsutvikling på 40 millioner kroner. En del av økningen vil bidra til å styrke samarbeidet med International Finance Corporation (IFC), som er en del av Verdensbanken og har betydelig kompetanse på næringsutvikling og jobbskaping. Samarbeidet vil omfatte støtte til å bedre investeringsklima og rammebetingelser, og til ulike typer offentlig-private partnerskap.