UD - Statsbudsjettet 2016

Regjeringen Solberg la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2016 onsdag 7. oktober kl. 10.00.

Her finner du Utenriksdepartementets budsjettdokumenter samt pressemeldinger om hovedprioriteringer fra departementets fagområde.

Budsjettdokumenter:

Pressemeldinger og nyhetssaker:

Tilleggsnummer til budsjettet for 2016 - pressemelding: