Historisk arkiv

Flyktningkrisen krever endringer i bistandsbudsjettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Vi opplever den største flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig. Foreløpig anslås det at minst 33.000 flyktninger og asylsøkere vil søke beskyttelse i Norge i 2016. Det vil i så fall innebære en tredobling siden i fjor. Regjeringen foreslår å øke bistandsbudsjettet for 2016 med 1,2 milliarder kroner, sier Børge Brende.

Forslaget til bistandsbudsjett for 2016 er dermed på 34,8 milliarder kroner, noe som utgjør over en prosent av Norges samlede inntekter (BNI). 

I tillegg foreslår regjeringen å omdisponere 4,2 milliarder for å dekke mottak av mennesker på flukt. 

Den historiske satsingen på humanitær bistand, blant annet til Syria og nabolandene berøres ikke av disse omprioriteringene, sier utenriksminister Børge Brende og legger til at krigen i Syria har ført til en humanitær katastrofe, og krisen forverres stadig. Mer enn 7,5 millioner syrere er internt fordrevne og over fire millioner har flyktet til naboland. Ikke siden 1945 har så mange mennesker i verden vært på flukt fra sine hjem.

- I forslaget til bistandsbudsjett for 2016 prioriterer regjeringen innsats på utdanning til barn og unge, humanitær bistand og helse i sårbare land. Disse områdene er det viktigste vi kan bidra med for å lindre nød, hjelpe flyktninger i nærområdene, hindre at nye kriser utvikles og sikre langsiktig utvikling i fattige land. I de endringene vi nå foreslår, skjermes disse prioriterte områdene så mye som mulig. Det samme gjelder innsatsen i Midtøsten og Afrika, sier Brende.

Regelverket for rapportering av internasjonal bistand innebærer at mennesker på flukt kan få dekket sine behov for blant annet mat og husly første år i ankomstlandet over bistandsbudsjettet.

- Selv om vi foretar krevende endringer i bistandsbudsjettet for å ta imot flyktninger i Norge på en verdig måte, vil beløpet som brukes på annen bistand fortsatt være på et svært høyt nivå. Hvis man ser bort fra utgiftene til flyktninger i Norge, legger regjeringen opp til å bruke 27,5 milliarder på bistand i 2016. Total norsk bistand for 2016 plasserer Norge i verdenstoppen både i andel av BNI og ikke minst i andel per innbygger, sier Brende.

Regjeringen foreslår å omdisponere 3,825 milliarder kroner innenfor UDs del av forslag til bistandsbudsjett for 2016 og 378,3 millioner kroner innenfor den delen av bistandsbudsjettet som forvaltes av Klima- og miljødepartementet (klima- og skogsatsingen).