Prop. 1 S Tillegg nr. 1 (2015–2016)

For budsjettåret 2016 — Endring av Prop. 1 S (2015–2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015–2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget