Meld. St. 1 (2015–2016)

Nasjonalbudsjettet 2016

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no