Meld. St. 1 (2015–2016)

Nasjonalbudsjettet 2016

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget