Statsbudsjettet 2016: Tallene bak figurene

Finansdepartementet presenterer tallene bak figurene i Statsbudsjettet 2016.

Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i Melding til Stortinget om statsbudsjett