Historisk arkiv

Styrker innsatsen i sårbare stater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Å hjelpe de aller mest sårbare statene i verden er avgjørende for å hjelpe de fattigste og for internasjonal sikkerhet og stabilitet, sier utenriksminister Børge Brende. Regjeringen varsler nå en større innsats i sårbare stater.

Fellestrekk ved sårbare stater er svake regimer med mangelfull kontroll over eget territorium. Økonomiene fungerer dårlig på grunn av korrupsjon og ulovlig kapitalflyt. Av og til kollapser de helt, slik vi ser i Syria og Sør-Sudan.

- Å støtte sårbare stater for å hindre at de kollapser i kaos eller blir fristeder for terrorister er en viktig utenrikspolitisk prioritering, sier Brende.

I sårbare stater må det bygges fred og sikkerhet for å oppnå utvikling. Dette understøttes også i OECD-rapporten States of Fragility 2015. Ifølge OECD går kun 4,5 prosent av internasjonal bistand til sikkerhets- og justissektoren, selv i sårbare stater. Dette vil Norge være med på å endre.

Samlet humanitært budsjett i 2016 blir på 4,8 milliarder kroner, hvorav minst 1,5 milliarder kroner vil gå til Syria, nabolandene og Irak. Samtidig inngår den humanitære innsatsen i en bredere strategi inn mot sårbare stater, med vekt på forebygging av konflikt, fred og forsoningsarbeid, institusjonsbygging og næringsutvikling.

- Det handler om å forebygge kriser og krig gjennom smart utviklingspolitikk i sårbare stater, i tillegg til dagens åpenbare behov for å lindre nød og hjelpe flyktninger, sier utenriksminister Brende.

Seks sårbare stater er valgt som fokusland for norsk utviklingssamarbeid: Afghanistan, Palestina, Haiti, Somalia, Sør-Sudan og Mali.

Å styrke sårbare land og områders evne til å ivareta egen sikkerhet er også del av arbeidet for å forhindre at det oppstår arnesteder for trussel-aktører som også kan ramme Norge og norske interesser. I tråd med dette skal innsatsen for stabilitet og sikkerhet i sårbare stater og kampen mot globale sikkerhetsutfordringer prioriteres høyt og integreres i både den bilaterale, regionale og globale bistanden.