Prop. 1 S (2015–2016)

For budsjettåret 2016 — Statsbudsjettet (Gul bok)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget