Prop. 1 S (2015–2016) Gul bok

FOR BUDSJETTÅRET 2016
Statsbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget