Historisk arkiv

Vil styrke satsingen på global utdanning med en halv milliard kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Regjeringen fortsetter å styrke satsingen på utdanning i land rammet av fattigdom, konflikt og krise. Vi vil derfor foreslå å øke utdanningsbistanden med 500 millioner kroner, sier utenriksminister Børge Brende.

Med dette forslaget øker den totale bistanden til global utdanning til rundt 2,85 milliarder kroner for 2016. Det er en økning på 1,15 milliarder, eller 68 prosent, siden 2013.

- 59 millioner barn og 65 millioner ungdommer går ikke på skole. Dette er en kritisk utfordring for vårt globale samfunn. Regjeringen vil gjøre utdanning til et prioritert område for hele bistandsbudsjettet, sier utenriksministeren.

Det har vært solid fremgang i å få flere jenter inn i grunnskolen, men i mange land er det fortsatt altfor få jenter som fullfører videregående skole. Regjeringen vil derfor fortsette å prioritere utdanningstiltak rettet mot jenter. Verdens nye bærekraftsmål for utdanning er «inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning og muligheter for livslang læring for alle» innen 2030.

- For å lykkes i å nå dette målet, må vi lykkes med å inkludere de mest sårbare barna. Mer enn 90 prosent av barn med nedsatt funksjonsevne i utviklingsland går ikke på skole. Vi må også sørge for at barn og unge får kunnskap og ferdigheter som gir innpass på arbeidsmarkedet. Verden trenger 600 millioner nye arbeidsplasser innen 2020, sier Brende.

Regjeringen foreslår å øke satsingen på yrkesfaglig utdanning blant annet gjennom Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), og å øke støtten til det norsk-initierte fondet for resultatbasert finansiering av utdanning i Verdensbanken. Regjeringen vil også øke støtten gjennom Det globale partnerskapet for utdanning (GPE) og FNs barnefond (Unicef), og til utdanningstiltak i Afrika og Asia, humanitær bistand, kvinner og likestilling.