Historisk arkiv

Over tre milliarder kroner til global helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen foreslår å øke støtten til globale helsetiltak med 150 millioner kroner i neste års budsjett. Med økningen settes det av over tre milliarder kroner til blant annet bedret mødre- og barnehelse samt bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria.

- Helse er sammen med utdanning avgjørende for å skape økonomisk vekst. Til tross for god fremgang vil tusenårsmålene på helseområdet ikke bli oppfylt. Det er viktig at vi bidrar opp mot disse målene også etter 2015, sier utenriksminister Børge Brende

Helse viktig for utdanning

Norge har påtatt seg en internasjonal pådriverrolle innen satsingen på både global helse og utdanning.

- Grunnleggende helsetjenester, ernæring og vaksiner er en forutsetning for at barn skal kunne gå på skolen og ta utdanning. Samtidig ser vi at skole og utdanning har positiv effekt på en rekke helseindikatorer. For eksempel vil jenter som tar utdannelse gifte seg senere og få barn senere. Dette gir lavere barne- og mødredødelighet, sier utenriksministeren.

Vaksinealliansen Gavi og Det globale fondet

Vaksinealliansen Gavi og Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria er sentrale i regjeringens satsning på global helse.

Regjeringen foreslår å øke støtten til vaksinealliansen Gavi og at avtaler for 6,25 milliarder kroner inngås for perioden 2016-2020. I tillegg kommer støtten til poliovaksinering gjennom Gavi på 190 millioner kroner årlig, og støtte gjennom finansieringsmekanismen IFFIm (The International Finance Facility for Immunisation) på 150 millioner kroner årlig.

- Vaksinealliansen Gavi er et viktig redskap for redusert barnedødelighet i fattige land. Gavi skal i femårsperioden bidra til vaksinering av 300 millioner barn. Om lag fem millioner barnedødsfall vil bli avverget som følge av vaksinene, sier Børge Brende.

Regjeringen foreslår å videreføre støtten til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria med 600 millioner kroner i 2016.

Inkludert økningen på 150 millioner kroner foreslår regjeringen å bruke 3,065 milliarder kroner på tiltak innenfor global helse i 2016. Innsatsen vil støtte opp under FNs nye bærekraftsmål for helse.