Historisk arkiv

Øker støtten til Ukraina med 80 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Ukraina har vist reell vilje til dyptgripende reform og europeisk integrasjon. Dette er et modig og riktig valg som fortjener vår fortsatte støtte. Derfor foreslår regjeringen å øke støtten til Ukraina med 80 millioner kroner. Med denne økningen vil Norges totale støtte til Ukraina komme opp i ca. 390 millioner kroner i 2016, sier utenriksminister Børge Brende.

Støtten skal gå til å styrke det omfattende reformarbeidet den ukrainske regjeringen har satt i gang. Hovedprioriteringer for den norske innsatsen er reform av justissektoren og godt styresett, effektivisering og reform av energisektoren, og styrket konkurranseevne og privat sektor og entreprenørskap. I tillegg gis det støtte til arbeidet for internt fordrevne fra Øst-Ukraina og Krim.

- Etter mange år med vanstyre, oligarki og senere tids russiske destabilisering har Ukraina sakket kraftig akterut sammenliknet med andre land i regionen. Det er derfor behov for omfattende reformer og modernisering. Foruten håndtering av konflikten i Øst-Ukraina er den ukrainske regjeringens største og viktigste oppgave nå å gjennomføre disse reformene og sette staten i stand til å ivareta befolkningens interesser og behov, sier utenriksministeren.

– Situasjonen i Øst-Ukraina, der ukrainske regjeringsstyrker kjemper mot separatister støttet av Russland, er fortsatt uløst. Dette har negative konsekvenser for ukrainsk økonomi, krever store ressurser, og forsterker de utfordringene den ukrainske regjeringen allerede står overfor i sitt reformarbeid, sier Brende.

- Den ukrainske regjeringen har vår fulle støtte i de utfordrende oppgavene den står overfor. Samtidig må vi huske at Ukraina er et land med store ressurser. Befolkningen er godt utdannet. Landet har mye industri og store landbruksområder. Det finnes også betydelige naturressurser. Vår innsats er hjelp til selvhjelp, sier utenriksministeren.