Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Regjeringen øker støtten til Ukraina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Det er viktig å støtte opp om den positive utviklingen i europeisk samarbeid og integrasjon. Det gjelder spesielt i land hvor denne utviklingen har kommet under kraftig press i kjølvannet av Russlands folkerettsbrudd i Ukraina. Regjeringen øker derfor støtten til Ukraina med 160 millioner kroner, til totalt 200 millioner kroner, sier utenriksminister Børge Brende.

I tillegg økes støtten til Moldova med 20 millioner kroner, til totalt 50 millioner kroner, og støtten til Georgia på 40 millioner kroner videreføres. 

Russlands anneksjon av Krim og vedvarende destabilisering av Øst-Ukraina har ført til en ny sikkerhetspolitisk situasjon i Europa. I forbindelse med utviklingen i Ukraina er situasjonen for flere av landene i regionen endret. Den positive utviklingen av europeisk samarbeid og integrasjon er kommet under kraftig press. I mange land i regionen ser vi en tilstramning der demokrati, menneskerettigheter og sivilt samfunn er på vikende front. 

- Fra norsk side er det viktig at vi sammen med våre allierte og nære partnere, jobber for å motvirke autoritære krefter og bidrar til å styrke det europeiske verdifellesskapet. Dette gjelder i særlig grad i Ukraina, Moldova og Georgia, som gjennom avtaler om assosiering og omfattende frihandel med EU knyttes tettere til Europa både økonomisk og politisk. Disse tre landene har behov for hjelp til stabilisering og reform innenfor en rekke sektorer, og Norge vil være en betydelig bidragsyter og samarbeidspartner, sier Brende.