Historisk arkiv

Utviklingsbudsjett med klare prioriteringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen foreslår å øke utviklingsbudsjettet til 32,5 milliarder kroner i 2015. Det er en økning på over én milliard kroner i forhold til 2014. Utdanning, humanitær bistand, helse og vaksine, næringsutvikling, klima, og menneskerettigheter prioriteres. Dette er områder som er avgjørende for å utrydde ekstrem fattigdom.

- Utviklingspolitikken skal bidra til økonomisk utvikling, økt demokratisering, gjennomføring av menneskerettigheter, godt styresett og tiltak som bringer mennesker varig ut av fattigdom. For å gjøre utviklingspolitikken mer effektiv og målrettet vil regjeringen konsentrere og effektivisere norsk bistand, sier utenriksminister Børge Brende.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til utdanning med 550 millioner kroner til nærmere 2,4 milliarder kroner i 2015. Målet er å doble støtten til utdanning innen utgangen av 2017. 

- Utdanning for alle er en menneskerett, og avgjørende for vekst og utvikling. Utdanning er nøkkelen til gode valg i livet, sier utenriksministeren. 

Regjeringen øker også innsatsen til næringsutvikling, blant annet gjennom Norfund. Støtten økes med 290 millioner kroner til i overkant av 1,7 milliarder kroner. 

- Handel og privat næringsliv er en betingelse for å skape vekst og varig endring i utviklingsland. Økonomisk vekst og frihandel er den mest effektive veien til utvikling, sier Brende. 

Fire kriser på høyeste nivå

De humanitære behovene vil være store i lang tid fremover.

- For første gang på flere tiår opplever vi nå fire humanitære kriser på FNs høyeste krisenivå (nivå 3), i Sør-Sudan, Den sentralafrikanske republikk, Syria og Irak. Regjeringen foreslår derfor å øke innsatsen til humanitær bistand og nødhjelp med 424 millioner kroner til i overkant av 3,3 milliarder kroner, sier utenriksministeren. 

Norge har en ledende rolle i arbeidet for global helse og trapper opp denne innsatsen ytterligere. Innsatsen på dette området økes med 150 millioner kroner til 2,9 milliarder i 2015.

Regjeringen foreslår å bevilge 378,3 millioner kroner til arbeid for menneskerettighetene i 2015. Det er en økning på 30 millioner kroner fra 2014.

- Menneskerettighetene er under press i en rekke land. Ikke bare gjennom uhyrlige overgrep overfor sivilbefolkningen i Syria, Irak og i andre konflikter. Men også gjennom økende brudd på ytringsfriheten, forsamlingsfriheten og diskrimineringsforbudet mot religiøse og seksuelle minoriteter i flere land.

Med dette budsjettet viderefører regjeringen bistanden på et høyt nivå og gjør klare prioriteringer.

- Det viktigste er hva vi får ut av pengene, at norsk utviklingshjelp virker og at vi oppnår konkrete resultater, sier utenriksminister Børge Brende.