Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Nærmere tre milliarder kroner til global helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Aldri før har Norge satset mer på global helse. Regjeringen foreslår nærmere tre milliarder kroner i støtte til globale helsetiltak for 2015, for å videreutvikle Norges innsats og globale lederrolle.

- En frisk og utdannet befolkning er grunnlaget for økonomisk vekst og utvikling i et land. Bistand, også til helse, skal brukes til å støtte opp om nasjonale prioriteringer og ikke til å kompensere for landenes manglende prioritering, sier utenriksminister Børge Brende.  

I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen en økning på 150 millioner kroner, til over 2,9 milliarder kroner. Økningen skal bidra til oppnåelse av de helserelaterte Tusenårsmålene. 

- Norge har tatt politisk lederskap på global helse, som har bidratt til å påvirke globale og nasjonale prioriteringer til beste for folk i fattige land. I den videre helsebistanden skal vi legge mer vekt på innovasjon og resultatbasert finansiering, nasjonalt ansvar og synergier med andre aktører, sier utenriksministeren. 

Helse viktig for utdanning

Han understreker at Norge er opptatt av sammenhengen med innsatsen på global helse, og utdanning, der også Norge gjør et betydelig løft for neste år. 

- Grunnleggende helsetjenester, vaksiner og ernæring er en forutsetning for at barn skal kunne gå på skolen. Utdanning har positiv effekt på en rekke helseindikatorer. For eksempel vet vi at jenter som tar utdannelse, gifter seg senere og få barn senere, noe som bidrar til lavere barne- og mødredødelighet, sier Brende. 

Situasjonen er kritisk i ebola-rammede land i Vest-Afrika. Et nytt bidrag på 89 millioner kroner, som ble annonsert 6. oktober, bringer den samlede norske støtten til bekjempelse av ebola opp til i overkant av 184 millioner kroner for 2014. 

Bidraget til Den globale vaksinealliansen Gavi foreslås økt med 100 millioner kroner til 1,3 milliarder kroner. Gavi er det viktigste redskapet for oppnåelse av tusenårsmål 4 om redusert barnedødelighet. Gavi vil ved utgangen av 2015 ha bidratt til vaksinering av godt over 500 millioner barn. Nær åtte millioner barnedødsfall har vært unngått som følge av disse vaksinene.