Prop. 21 S (2015–2016)

Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget