Historisk arkiv

Bistandsbudsjettet økes med 608 millioner kroner for 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Vi opplever den største flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig. For å dekke mottak av mennesker på flukt til Norge foreslår regjeringen i nysalderingen av budsjettet for 2015 å øke bistandsbudsjettet med 608,1 millioner kroner. I tillegg foreslår regjeringen å omdisponere 1,1 milliarder kroner innenfor bistandsbudsjettet, sier utenriksminister Børge Brende.

Totalt øker beløpet som går fra bistandsbudsjettet for 2015 til å dekke mottak av barn og voksne på flukt til Norge med 1,7 milliarder kroner.

- Selv om vi foretar krevende endringer i bistandsbudsjettet for å ta imot flyktninger på en verdig måte, vil beløpet som brukes på annen bistand fortsatt være på et svært høyt nivå. Hvis man ser bort fra utgiftene til flyktninger i Norge, legger regjeringen opp til å bruke 30,1 milliarder kroner på bistand i 2015. Total norsk bistand i 2015 plasserer Norge i verdenstoppen både i andel av BNI og ikke minst i andel per innbygger, sier Brende.