Prop. 1 S (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015
Utgiftskapitler:100–172 Inntektskapitler: 3100

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget