Prop. 1 S (2014–2015)

For budsjettåret 2015 under Utenriksdepartementet Utgiftskapitler:100–172 Inntektskapitler: 3100

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget