Proposisjoner til Stortinget

Prop. 1 S (2014–2015)

For budsjettåret 2015 under Samferdselsdepartementet Utgiftskapitler: 1300–1380 Inntektskapitler: 4300–4380, 5577, 5611, 5618, 5619, 5622 og 5624

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget