Prop. 1 S (2014–2015)

For budsjettåret 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet
Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3710–3750, 5572 og 5631

Les dokumentet

Prop. 1 S

(2014–2015)
Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2015

Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790

Inntektskapitler: 3710–3750, 5572 og 5631

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 12. september 2014, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Følg proposisjonen på Stortinget