Statsbudsjettet 2015

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

(FIN/Linda Astor)

Regjeringen la frem forslaget til statsbudsjett for 2015 8. oktober 2014 og revidert nasjonalbudsjett 12. mai 2015. 

Revidert nasjonalbudsjett 12. mai 2015

For full oversikt over gjeldende statsbudsjett og tidligere statsbudsjett gå til www.statsbudsjettet.no

Budsjettdokumenter

Pressemeldinger fra Kulturdepartementet