Forsiden

Statsbudsjettet 2015

(FIN/Linda Astor)

Regjeringen la frem forslaget til statsbudsjett for 2015 8. oktober 2014 og revidert nasjonalbudsjett 12. mai 2015. 

Revidert nasjonalbudsjett 12. mai 2015

Budsjettdokumenter

Pressemeldinger fra Kulturdepartementet