Statsbudsjettet 2015

Statsbudsjettet for 2015 ble lagt fram onsdag 8. oktober klokken 10.00.

Statsbudsjettet for 2015 ble lagt fram onsdag 8. oktober klokken 10.00. 

Budsjettdokumenter

Pressemeldinger fra Arbeids- og sosialdepartementet

Mer om statsbudsjettet