Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 3. oktober 2014

I statsrådet i dag vart mellom anna lova om forbod mot profesjonell boksing foreslått oppheva.

Statsråd vart halde på Oslo slott 3. oktober 2014. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Meld. St. 6 (2014-2015)
Sametingets virksomhet 2013
(Pressemelding)

Kulturdepartementet
Prop. 2 L (2014-2015)
Oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing
(Pressemelding) 

Nærings- og fiskeridepartementet
Meld. St. 5 (2014-2015)
Nordisk samarbeid
(Pressemelding)

2. Forskrifter

Kulturdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout.
(Pressemelding)

3. Styrer, utval

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming: 

  1. Osmund Kaldheim, rådmann, Drammen, leder
  2. Sissel Stenberg, kommunepolitiker, Stavanger
  3. Torill Vebenstad, seniorrådgiver, Askøy
  4. Johans Tveit Sandvin, professor, Bodø
  5. Mona Keiko Løken, rettsfullmektig, Oslo
  6. Rune Øygarden, vernepleier, Nes på Hedmarken
  7. Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver, Oslo
  8. Annette Drangsholt, styreleder, Birkenes
  9. Bernadette Kumar, direktør, Oslo

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Ambassadør i Addis Abeba, Andreas Gaarder, utnevnes tillike til ambassadør i Djibouti.

Ambassadør i Bangkok, Kjetil Paulsen, utnevnes tillike til ambassadør i Phnom Penh, Kambodsja.

5. Andre saker

Statsministerens kontor
Statsråd Ketil Solvik-Olsen oppnevnes som settestatsråd for statsråd Siv Jensen ved behandling av saker der WWF-Norge er part eller har en partslignende interesse, og der statsråd Jensen på grunn av sitt slektskap med Nina Jensen anses inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet.

Til toppen