Historisk arkiv

Regjeringen fremmer lovforslag for Stortinget om å oppheve proffbokseloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen har i dag fremmet en proposisjon for Stortinget om oppheving av proffbokseloven.

- Regjeringen ønsker å legge til rette for at profesjonell boksing kan utøves i Norge. Oppheving av proffbokseloven er en forutsetning for å oppnå dette, sier kulturminister Thorhild Widvey.

En oppheving av proffbokseloven vil innebære at profesjonell boksing blir regulert av knockutloven og den tilhørende knockoutforskriften i likhet med andre kampaktiviteter som tillater knockout.

-Regjeringen mener at utøvelse av profesjonell boksing bør skje innenfor rammen av et enhetlig nasjonalt regelverk som ivaretar grunnleggende sikkerhetskrav til aktiviteten. En samordning av lovverket vil være klargjørende og vil sikre at alle kampaktiviteter som tillater knockout behandles på grunnlag av samme regelverk, sier statsråd Widvey.