Meld. St. 6 (2014–2015)

Sametingets virksomhet 2013

Sametingets virksomhet 2013

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no