Offisielt fra statsråd

Vedtak i statsråd 16. , 23. og 30. september 2016.

 

Fra statsråd 16. september 2016 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Prop. 1 S (2016-2017) – for budsjettåret 2017
(departementenes fagproposisjoner): 

Arbeids- og sosialdepartementet
Utgiftskap.:    600-667, 2470, 2541-2542, 2620-2686
Inntektskap.: 3600-3645, 5470, 5571, 5607, 5701-5705
(Nyhetssak) 

Barne- og likestillingsdepartementet
Utgiftskap.:    800-873, 2530
Inntektskap.: 3842, 3847, 3855, 3856, 3858
(Nyhetssak) 

Forsvarsdepartementet
Utgiftskap.:    1700-1795
Inntektskap.: 4700-4799
(Nyhetssak) 

Justis- og beredskapsdepartementet
Utgiftskap.:    61, 400-497
Inntektskap.: 3400-3497
(Nyhetssak) 

Justis- og beredskapsdepartementet
Svalbardbudsjettet
(Nyhetssak)     

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utgiftskap.:    1-2, 500-595, 2412, 2445, 2465
Inntektskap.: 3500-3595, 5312, 5445-5446, 5615-5616
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet
Utgiftskap.:    300-342
Inntektskap.: 3300-3342 og 5568
(Nyhetssak) 

Kunnskapsdepartementet
Utgiftskap.:    200-288 og 2410
Inntektskap.: 3200-3288, 5310 og 5617
(Nyhetssak

Landbruks- og matdepartementet
Utgiftskap.:    1100-1161
Inntektskap.: 4100-4162, 5576, 5651-5652
(Nyhetssak

Nærings- og fiskeridepartementet
Utgiftskap.:    900-953, 2421, 2426, 2429, 2460, 2540
Inntektskap.: 3900-3961, 5325, 5326, 5329, 5460, 5574,
                        5613, 5625, 5629, 5656
(Nyhetssak)   

Olje- og energidepartementet
Utgiftskap.:    1800-1840, 2440 og 2490
Inntektskap.: 4800-4840, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685
(Nyhetssak) 

Samferdselsdepartementet
Utgiftskap.:    1300-1380
Inntektskap.: 4300-4380, 5577, 5618, 5619, 5622 og 5624
(Nyhetssak) 

Utenriksdepartementet
Utgiftskap.:   100-172
Inntektskap.: 3100
(Nyhetssak) 

Fra statsråd 23. september 2016 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Finansdepartementet
Prop. 1 S (2016-2017)
for budsjettåret 2017
Statsbudsjettet
(Nyhetssak

Prop. 1 LS (2016-2017)
for budsjettåret 2017
Skatter, avgifter og toll 2017
(Nyhetssak

Meld. St. 1 (2016-2017)
Nasjonalbudsjettet 2017
(Nyhetssak

Prop. 2 L (2016-2017)
Endring i skattebetalingsloven
(utsatt betaling av formuesskatt)
(Nyhetssak) 

Prop. 1 S (2016-2017) – for budsjettåret 2017
(departementenes fagproposisjoner):

Finansdepartementet
Utgiftskap.:    20-51 og 1600-1670
Inntektskap.: 3021-3051, 4600-4620, 5341, 5351, 5580, 5605 og 5692-5693
(Nyhetssak

Helse- og omsorgsdepartementet
Utgiftskap.:    700-783 og 2711-2790
Inntektskap.: 3701-3750, 5572 og 5631
(Nyhetssak) 

Klima- og miljødepartementet
Utgiftskap.:    1400-1482
Inntektskap.: 4400-4471 og 5578
(Nyhetssak) 

Statsministerens kontor
Følgende statsrådsbeslutninger ble offentliggjort 3. oktober 2016:
Hans Majestet Kongens tale til det 161. Storting ved dets åpning (Trontalen). 

Fra statsråd 30. september 2016 offentliggjøres nå følgende vedtak: 

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 3 L (2016-2017)
Endringer i introduksjonsloven
(samordning med andre offentlige ytelser) 

Statsministerens kontor
Følgende statsrådsbeslutninger ble offentliggjort 3. oktober 2016:
Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding (Melding om rikes tilstand).