Offisielt fra statsråd 17. november 2017

I statsråd i dag ble finansieringen av Bypakke Bergen i Hordaland vedtatt.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. november 2017. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Samferdselsdepartementet

Prop. 11 S (2017-2018)
Finansiering av Bypakke Bergen i Hordaland.
(Nyhetssak)

2. Styrer, utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet

Oppnevning av et utvalg for å evaluere deler av naturskadeforsikringsordningen:
Professor emeritus Hans Jacob Bull, Oslo (leder)
Spesialrådgiver Morten Hønsen, Oslo
Direktør Hege Hodnesdal, Oslo (Finans Norge)
Advokat Olav Johansen, Tromsø
Avdelingsdirektør Kristin Diserud Mildal, Oslo (Næringslivets Hovedorganisasjon)
Seniorrådgiver Marit Lunde, Leikanger
(Nyhetssak)

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Utnevning av ambassadør i Amman, Tone Elisabeth Bækkevold Allers, tillike til ambassadør i Bagdad, Irak.

Utnevning av ambassadør i Mexico, Rut Krüger Giverin, tillike til ambassadør i Tegucigalpa, Honduras.

Utnevning av ambassadør i Accra, Gunnar Andreas Holm, tillike til ambassadør i Monrovia, Liberia.

Utnevning av ministerråd Olav Myklebust til ambassadør i Warszawa, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Utnevning av fagdirektør Marianne Irgens til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Utnevning av oberst Dag Audun Hagemann Garshol til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

 Nærings- og fiskeridepartementet

Utnevning av ekspedisjonssjef Cathrine Meland til ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet

Undertegning av protokoll om endring av tilleggsprotokoll av 18. desember 1997 til den europeiske konvensjonen om overføring av domfelte.

Norge notifiserer Verdens handelsorganisasjon (WTO) om endring av norsk bindingsliste vedrørende eksportsubsidier i henhold til WTOs ministerbeslutning av 19. desember 2015.

Til toppen