Offisielt fra statsråd 1. desember 2017

I statsråd i dag ble forskrifter om vern av 36 skogområder i fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Østfold, Hedmark, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Troms vedtatt.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. desember 2017. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet
Prop. 28 S (2017-2018)
Ny saldering av statsbudsjettet 2017
(Nyhetssak) 

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 26 L (2017-2018)
Endringer i behandlingsbiobankloven
(varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen)
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 27 L (2017-2018)
Endringer i bustadoppføringslova mv. (garantireglene)

2. Forskrifter

Klima- og miljødepartementet
Forskrifter om vern for 36 skogområder i fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Østfold, Hedmark, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Troms fastsettes.
(Nyhetssak)     

3. Styrer, utvalg

Barne- og likestillingsdepartementet
Oppnevning av leder, nestleder og medlemmer til Markedsrådet for perioden f.o.m. 1. januar 2018 t.o.m. 31. desember 2021.

Leder:
Professor Tore Lunde, Bergen 

Nestleder:
Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Kongsberg

Medlemmer:
Professor Finn Arnesen, Oslo (ny)
Nemndsleder Selma Ilyas, Oslo (ny)
Advokat Jens-Henrik Lien, Hamar (ny)
Lagdommer Henriette Nazarian, Tromsø (ny)

4. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær Sigbjørn Aanes gis med virkning fra mandag 11. desember 2017 avskjed som statssekretær for statsminister Erna Solberg.

Kommunikasjonssjef Rune Alstadsæter utnevnes med virkning fra mandag
11. desember 2017 til statssekretær for statsminister Erna Solberg.

Statssekretær Tom Cato Karlsen gis avskjed som statssekretær for
statsråd Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Mexico, Rut Krüger Giverin, tillike til ambassadør i Managua, Nicaragua.

Utnevning av ambassadør i Bamako, Ole Andreas Lindeman, tillike til ambassadør i Niamey, Niger.

Utnevning av seniorrådgiver Thea Martine Ottmann til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet
Inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19.

Kulturdepartementet
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité tildeles kroner 710 900 000 og Stiftelsen Antidoping Norge tildeles kroner 36 300 000 for 2018 av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2017 til idrettsformål.
(Nyhetssak)

Til toppen