Prop. 28 S (2017–2018)

Ny saldering av statsbudsjettet 2017
Foreløpig utgave

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget