Offisielt fra statsråd 20. mars 2018

I statsråd i dag er det gjort endringer i regjeringen.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. mars 2018. Følgende vedtak offentliggjøres:

Statsråd Sylvi Listhaug gis avskjed i nåde.

Statsråd Per Sandberg overtar styret av Justis- og beredskapsdepartementet, i tillegg til det ansvarsområdet han i dag har i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem gis avskjed som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Per Sandberg i Justis- og beredskapsdepartementet.

Statssekretær Torkil Åmland gis avskjed som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Per Sandberg i Justis- og beredskapsdepartementet.

Statssekretær Knut Morten Johansen gis avskjed som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Per Sandberg i Justis- og beredskapsdepartementet.

Statssekretær Sveinung Rotevatn gis avskjed som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Per Sandberg i Justis- og beredskapsdepartementet.

Statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds gis avskjed som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Per Sandberg i Justis- og beredskapsdepartementet.

Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 20. mars 2018 kl. 1230.