Offisielt fra statsråd 31. august 2018

I statsråd i dag er det gjort endringer i regjeringen.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 31. august 2018. Følgende vedtak offentliggjøres:

(Lenker til proposisjoner og meldinger blir aktive kl. 11.45).

1. Proposisjoner og meldinger

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 112 L (2017-2018)
Endringar i stiftelseslova
(tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)

2. Klagesaker m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet
Klage fra Bård Erik Hansen over Justis- og beredskapsdepartementets vedtak 16. februar 2018 om avslag på begjæring om innsyn i dokument 22 i sak 15/5725 tas ikke til følge.

3. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statsråd Ketil Solvik-Olsen gis avskjed i nåde.

Statsråd Terje Søviknes gis avskjed i nåde.

Statsråd Jon Georg Dale overtar styret av Samferdselsdepartementet.

Stortingsrepresentant Bård André Hoksrud utnevnes til statsråd og overtar styret av Landbruks- og matdepartementet.

Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg utnevnes til statsråd og overtar styret av Olje- og energidepartementet.

Statssekretærene Anders Bjørnsen Werp, Tommy Skjervold og Brage Baklien gis avskjed som statssekretærer for statsråd Ketil Solvik-Olsen og utnevnes på nytt til statssekretærer for statsråd Jon Georg Dale i Samferdselsdepartementet.

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal gis avskjed som statssekretær for statsråd Jon Georg Dale og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Bård André Hoksrud i Landbruks- og matdepartementet.

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde gis avskjed som statssekretær for statsråd Terje Søviknes og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Kjell-Børge Freiberg i Olje- og energidepartementet.

Statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds gis avskjed som statssekretær for statsråd Tor Mikkel Wara og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Kjell-Børge Freiberg i Olje- og energidepartementet.

Statssekretær Roy Angelvik gis avskjed som statssekretær for statsråd Torbjørn Røe Isaksen og fortsetter som statssekretær i 100 prosent stilling for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statssekretær Veronica Isabel Pedersen gis avskjed som statssekretær for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet.

Gruppeleder Anne Bramo konstitueres som statssekretær for statsråd Åse Michaelsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 31. august 2018 kl. 1400.
(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Siril Kvam til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Klima- og miljødepartementet
Mandat for Artsdatabanken fastsettes.