Offisielt frå statsrådet 24. august 2018

I statsråd i dag er det lagt fram ein proposisjon om endringar i statsborgerloven.

Statsråd vart halde på Oslo slott 24. august 2018. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Kunnskapsdepartementet
Prop. 111 L (2017-2018)
Endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap)
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 113 S (2017-2018)
Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Bø – Seljord i Telemark
(Nyheitssak)

2. Styrer, utval m.m.

Utanriksdepartementet
Oppnevning av delegasjon til De forente nasjoners 73. ordinære generalforsamling:

Statsminister Erna Solberg, leder
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
Utviklingsminister Nikolai Astrup
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen
Ambassadør Tore Hattrem
Statssekretær Sunniva Ihle Steinstad
Statssekretær Ingvild Stub
Statssekretær Audun Halvorsen
Statssekretær Jens Frølich Holte

Fra Stortinget deltar følgende:

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (A)
Stortingsrepresentant Cecilie Myrset (A)
Stortingsrepresentant Hadia Tajik (A)
Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp)
Stortingsrepresentant Morten Wold (FrP)
Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H)
Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H)
Stortingsrepresentant Ove Trellevik (H)
Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF)
Stortingsrepresentant Marit Arnstad (SP)
Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV)
Stortingsrepresentant Jon Gunnes (V)

3. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Oppnevning av ambassadør Per Egil Selvaag som Ambassadeur en mission spéciale i egenskap av norsk representant i Det internasjonale energibyrås organer.

Utnevning av ambassadør i Canberra, Paul Gulleik Larsen, tillike til ambassadør i Suva, Fiji.

Utnevning av ambassadør i Brasilia, Nils Martin Gunneng, tillike til ambassadør i Paramaribo, Surinam.

Utnevning av ambassadør i Brasilia, Nils Martin Gunneng, tillike til ambassadør i Georgetown, Guyana.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av konstituert statsadvokat Mari Gjersøe til statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

4. Andre saker

Justis- og beredskapsdepartementet
Justering av distriktsinndelingen mv. i politi- og lensmannsetaten fastsettes.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Det midlertidige navnet Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder endres til Fylkesmannen i Agder fra 1. januar 2019.

Navnet Fylkesmannen i Trøndelag opprettholdes fra 1. januar 2019. Samisk navn for Trøndelag skal være Trööndelag.

Det sammenslåtte fylkesmannsembetet i Hordaland og Sogn og Fjordane gis navnet Fylkesmannen i Vestland fra 1. januar 2019.

Det sammenslåtte fylkesmannsembetet i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud gis navnet Fylkesmannen i Oslo og Viken fra 1. januar 2019.

Det sammenslåtte fylkesmannsembetet i Oppland og Hedmark gis navnet Fylkesmannen i Innlandet fra 1. januar 2019.

Det sammenslåtte fylkesmannsembetet i Telemark og Vestfold gis navnet Fylkesmannen i Vestfold og Telemark fra 1. januar 2019.

Det sammenslåtte fylkesmannsembetet i Troms og Finnmark gis navnet Fylkesmannen i Troms og Finnmark fra 1. januar 2019. De to samiske navnene er Romsa ja Finnmárku og Tromssa ja Finnmarkku fra samme dato.
(Nyheitssak)

Olje- og energidepartementet
Statkraft Energi AS gis tillatelse til å overføre Våtekleivbekkane i Ulvik kommune.
(Nyheitssak)